Szukaj:
 

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Kaczory jest gminą wiejską o powierzchni 150 km2, malowniczo położoną w pasie ziem nadnoteckich, w północno-zachodniej Wielkopolsce. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Kaczory, Brodna, Dziembowo, Dziembówko, Jeziorki, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo. Od stolicy Wielkopolski Poznania dzieli ją 91 km, a od najbliższego międzynarodowego lotniska (Poznań – Ławica) – 93 km.

Gmina Kaczory jest bardzo dobrze skomunikowana z okolicznymi miastami: Piłą, Poznaniem, Szczecinem, Bydgoszczą, Koszalinem i Kołobrzegiem. Przez jej teren przebiegają dwie ważne trasy kolejowe: Piła – Bydgoszcz, Piła – Poznań oraz droga krajowa nr 10, łącząca Szczecin z Warszawą. Do stolicy Wielkopolski łatwo stąd dotrzeć zmodernizowaną drogą powiatową, która w miejscowości Ujście łączy się z drogą krajową nr 11. Do miasta powiatowego – Piły tutejsi mieszkańcy mają zaledwie 9 km. Niewielkie odległości dzielą gminę Kaczory także z pozostałymi ww. miastami: z Bydgoszczą (81 km), Koszalinem (154 km), Kołobrzegiem (179 km) i Szczecinem (189 km).

Stan infrastruktury drogowej w obrębie gminy jest bardzo dobry. Większość dróg gminnych jest zmodernizowanych. Na dynamicznie rozrastających się osiedlach mieszkaniowych co roku powstają nowe chodniki z kostki polbrukowej i dywaniki asfaltowe. Do wszystkich miejscowości doprowadzone są podstawowe media: woda, gaz ziemny, kanalizacja sanitarna, telefony (TP S.A.).

Tutejsze władze pieczołowicie dbają o rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Na terenie gminy funkcjonuje gimnazjum, trzy rozbudowane, dobrze wyposażone szkoły podstawowe o klasach I-VI, jedna szkoła podstawowa o klasach I-III oraz szkoła filialna o tej samej strukturze. Wszystkie placówki mają biblioteki, pracownie komputerowe i internet. Dumą gminy są przedszkola, dostępne od 1990 r. dla wszystkich chętnych dzieci. Każda z siedmiu placówek posiada bezpieczny plac zabaw, dostępny dla wszystkich dzieci także popołudniami i w weekendy. Każda miejscowość sołecka wyposażona jest w boiska sportowe do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową, w każdej funkcjonuje wiejski dom kultury z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Niniejsze obiekty od lat służą mieszkańcom do organizacji wielu zabaw tanecznych, wesel oraz imprez integracyjnych. W okresie letnich wakacji oraz zimowych ferii gromadzą się w nich dzieci i młodzież na zajęciach rekreacyjnych, organizowanych przez samorząd gminny i rady sołeckie. W Kaczorach, Prawomyślu i Dziembówku mieszkańcy mogą korzystać z boisk do gry w piłkę plażową, a w Kaczorach, Dziembowie i Śmiłowie z nowoczesnych sal gimnastycznych usytuowanych przy szkołach. Gmina Kaczory jest również jedną z nielicznych gmin wiejskich, która może poszczycić się krytą pływalnią. Obiekt został otwarty jesienią 2013 r. Pływalnia w Kaczorach oferuje: basen sportowy, rekreacyjny – z gejzerami wodnymi, wodnym masażem i zjeżdżalnię, jakuzzi, kompleks saun (parowa, sucha i infrared) oraz grotę solną – o swoich rewelacyjnych właściwościach. Na jej terenie znajdują się również: bar Kardamon, siłownia oraz gabinet rehabilitacji i masażu. W 2015 r. do użytku oddany został kolejny obiekt sportowy – boisko wielofunkcyjne przy szkołach w Kaczorach. W gminie działają cztery kluby sportowe oraz trzecioligowa drużyna piłkarska dziewcząt, prowadzona przez pasjonatkę tej dyscypliny, byłą kadrowiczkę.

Prężną działalność prowadzi również Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, który w ciągu tygodnia oferuje wiele ciekawych zajęć i kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają orkiestra dęta, zespół wokalny „Sonata” które uświetniają swoimi występami wszystkie gminne uroczystości. W gminie funkcjonuje również biblioteka gminna z filią w Śmiłowie.Opiekę medyczną w gminie zapewnia Przychodnia Lekarska w Kaczorach, a niezbędne leki apteka usytuowana w pobliżu ośrodka. Przychodnię lekarską wspierają prywatni usługodawcy, oferujący usługi protetyczne, domową rehabilitację i opiekę medyczną. Szpital powiatowy w Pile oddalony jest od Kaczor o 16 km (czas dojazdu – 28 min).

O bezpieczeństwo mieszkańców troszczą się członkowie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, spośród których jednostka z Kaczor działa w ramach krajowego systemu gaśniczo-ratowniczego. Wszystkie jednostki dysponują nowoczesnym sprzętem gaśniczo-pożarniczym, a jednostki w Kaczorach i Dziembowie dodatkowo nowymi funkcjonalnymi samochodami pożarniczymi. W siedzibie jednostki OSP Kaczory od 2009 r. funkcjonuje Centrum Kształcenia, z którego bezpłatnie może skorzystać każdy mieszkaniec gminy. Ośrodek umożliwia korzystanie z biblioteki multimedialnej oraz platformy e-edukacyjnej, oferującej kursy o różnorodnej tematyce.

Bardzo dobra infrastruktura oraz wsparcie władz gminy dla nowych przedsiębiorców (zwolnienia podatkowe, doradztwo oraz pomoc przy realizacji procesu inwestycyjnego i zmianie zapisów dotyczących funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) sprzyjają zwiększaniu zatrudnienia oraz powstawaniu nowych firm w gminie. Aktualnie na terenie gminy zarejestrowaną działalność ma około 400 przedsiębiorców. Żadna z prowadzonych przez nich firm nie ma charakteru uciążliwego. Najsilniejsze, stale inwestujące przedsiębiorstwa mają ulokowany kapitał w Kaczorach i Śmiłowie. W niniejszych zakładach zatrudnienie znajduje znacząca liczba mieszkańców gminy, dzięki czemu wskaźnik bezrobocia w gminie Kaczory (5,1) jest względnie niski. Wiodącą rolę w gminie odgrywają następujące przedsiębiorstwa: Zakład Rolniczo- Przemysłowy „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie, Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy w Śmiłowie, Firma „Almar”, Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Kaczory Veneer Sp. z o.o., Dystrybucja „Wokavit” w Kaczorach oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Darpol” w Kaczorach.

        Na terenie gminy spotkać można wiele interesujących zabytków. Najcenniejsze z nich to: kościół św. Andrzeja Boboli w Kaczorach, kościół w Morzewie z kopułą wieży, nawiązującej do budownictwa bizantyjskiego, neogotycki kościół w Dziembowie oraz pałace: w Krzewinie (1912 r.) i Rzadkowie (1830 r.) Na uwagę zasługują również miejsca pamięci historycznej: pomnik 41 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w 1939 r., obelisk upamiętniający kaprala Piotra Konieczkę - pierwszą ofiarę II wojny światowej w Wielkopolsce oraz tablica pamiątkowa w Zelgniewie ku czci bohaterskich obrońców ojczyzny. 
     Wypoczynek na terenie gminy uatrakcyjniają liczne imprezy kulturowe, z których prestiżowy charakter mają: „Wielka Gala Jeździecka", „Turniej Wsi", „Sejmik Teatrów Wiejskich", „ Kariera - Lustracja Przyszłych Gwiazd", Bieg Uliczny „Kaczorska 10” oraz „Festiwal Smaków i Talentów”.
     Skarbem gminy jest również przyroda - dzika, nieskażona, doskonale wkomponowana w polodowcowy krajobraz. Wiele cennych i rzadkich gatunków flory i fauny jest tu na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko dobrze rozejrzeć się wokół. Największe ich skupisko występuje szczególnie w południowej i zachodniej części gminy - na tzw. obszarach specjalnej ochrony ptaków i siedlisk, należących do sieci NATURA 2000. Cała zachodnia część gminy, począwszy od Jez. Wapieńskiego na północy, dalej Pilsko, Jeziorki po Dziembówko na południu to krańce Puszczy Gwdy. Chroni się tu takie ptaki jak: lelek, lerka, dzięcioł czarny czy gągoł. Osobliwościami tego terenu są także: kania czarna, ruda, nurogęś, puchacz i rybołów. Ryby reprezentuje boleń.
W 1994 r. niedaleko Kaczor i jeziora Kopcze utworzono rezerwat „Torfowisko Kaczory". Rezerwat zajmuje powierzchnię 32,77 ha, a ochroną objęto w nim dwa torfowiska przejściowe, bogate w zbiorowiska roślin bagiennych i torfowych. Największą jego osobliwością jest objęta ścisłą ochroną wierzba borówkolistna. Występują tu także: rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy oraz liczne gatunki mszaków, m.in. mochwiak błotny, drabik drzewkowaty, gajnik lśniący, płonnik pospolity i 14 gatunków torfowców.
     Bogactwem przyrodniczym cechują się również południowe krańce gminy - tereny nad Notecią, które są częścią trzech dużych obszarów NATURA 2000: Specjalnego Obszaru Ochrony Dolina Noteci (wg Dyrektywy Siedliskowej), Obszarów Specjalnej Ochrony - Nadnoteckie Łęgi oraz Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (wg Dyrektywy Ptasiej). Są one ostoją rzadkich gatunków ptaków o randze europejskiej, takich jak: kania czarna, ruda, rybitwa czarna, derkacz, żuraw, bielik, zimorodek, gąsiorek czy podróżniczek. Bogaty jest tu również świat kaczek, który reprezentują: różeniec, cyraneczka, kaczki lęgowe, kolorowe płaskonose. Spacer doliną uatrakcyjnia śpiew świerszczaka, strumieniówki, dziwoni i słowika szarego. Najlepszymi porami roku do obserwacji ptaków na tym obszarze są: wiosna i jesień - czas migracji. 
     Na terenie gminy jest także kilka pomników przyrody: lipa drobnolistna w Zelgniewie, dąb szypułkowy w Jeziorkach, dwa dęby szypułkowe w Śmiłowie, trzy dęby szypułkowe, lipa drobnolistna i jesion wyniosły w Rzadkowie, 150-letni klon koło Kaliny (Nadleśnictwo Kaczory) i 200-letni kasztanowiec w Brodnej.
     Malowniczy krajobraz to kolejny atut gminy. O jego specyfice i niepowtarzalności zadecydowała działalność lodowca w minionym okresie. Najbardziej urozmaicone formy występują w obrębie Doliny Środkowej Noteci na południu gminy. Koryto rzeki Noteć okalają rozległe łąki i pastwiska z nielicznymi enklawami zarośli i krzewów. Dolinę zamykają wzgórza morenowe, poprzecinane jarami. Czubatka to najwyższy szczyt Gór Morzewskich. Obcowanie z tutejszą naturą niewątpliwie koi nerwy, pozwala na chwile relaksu i zapomnienia. A miejscowe okazy cieszą oko nie tylko botaników, zootechników, ale także miłośników fotografii. Bo fotografować jest tu z pewnością co...
     Gmina Kaczory ma również wiele do zaoferowania zwolennikom turystyki aktywnej. Jej obszar to prawdziwe eldorado dla miłośników wędkarstwa. Jest tu jedenaście czystych jezior zasobnych w różne gatunki ryb. Otoczone lasami i polami stwarzają możliwości kontaktu z przyrodą, obserwacji ptaków i zwierząt leśnych. Atutami tutejszych akwenów są: cisza, dobra dostępność do brzegu oraz usytuowanych w pobliżu osad wiejskich. Godne polecenia są tu następujące akweny: jez. Kopcze, Jez. Bobrowe, Jez. Wapieńskie, jez. Jeziorki. Jez. Bobrowe Małe (łowisko specjalne). Na konie warto udać się do Brodnej. W miejscowym gospodarstwie agroturystycznym Zofia i Jerzy Kościelscy prowadzą hodowlę zachowawczą koników polskich, które są potomkami dzikich leśnych tarpanów. Tutejsza hodowla liczy 14 koni, wśród których są kuce sportowe, koniki polskie i polski koń szlachetny półkrwi. Oferowane konie odpowiadają każdemu stopniu wyszkolenia jeźdźców. Jazdy konne odbywają się w rodzinnych grupach (do 5 osób) wyznaczonymi szlakami konnymi o łącznej długości kilkudziesięciu km na terenie Nadleśnictw: Kaczory i Zdrojowa Góra. W ofercie obok jazd rekreacyjnych, lekcji konnych znajduje się hipoterapia, adresowana głównie do osób z dysfunkcją ruchu. Wycieczki wozem konnym organizowane tu w ciągu całego roku, pozwalają w pełni poznać tutejsze malownicze okolice. A zimowy kulig zorganizowany na życzenie gości, dostarczy z pewnością wielu niesamowitych wrażeń.
     Miłośnikom rowerowych wojaży polecamy szlaki turystyczne, które wiodą przez tereny naszej gminy. Są to:

 • Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R - 1 - która docelowo prowadzi z Osieka nad Notecią do Kaliny (Piła). Na terenie gminy wiedzie przez następujące miejscowości: Byszewice, Rzadkowo, Kaczory. Na ostatnim odcinku łączy się z dydaktyczną ścieżką rowerową „Smok". Na szlaku warto zwrócić uwagę na pałac w Rzadkowie z 1820 r. i na kilka pomników przyrody w okolicznym parku (4 dęby szypułkowe). Przejeżdżając przez Byszewice nie sposób nie zauważyć „Smerfolandii"- zagrody, pełnej dziwnych stworów, założonej przez okolicznego mieszkańca - Pawła Wojciechowskiego. Spotkanie z poruszającymi się stworami będzie na pewno atrakcją i pouczającą lekcją dla każdego malucha. W Kaczorach z kolei uwagę na trasie zwraca gmach szkolny, połączony z nowoczesną salą gimnastyczną;

 • Transwielkopolska Trasa Rowerowa - na odcinku: Piła - Płotki - Zelgniewo . W Zelgniewie proponujemy odbić nieco z szlaku i zahaczyć o miejscowe jeziora: Kleszczynek i Wapieńskie. W centrum miejscowości koniecznie trzeba zobaczyć starą dzwonnicę z 1929 r., wybudowaną przez ewangelików, na której od 2009 r. widnieje tablica, poświęcona bohaterskim obrońcom ojczyzny, którzy I września stanęli do nierównej walki z najeźdźcą hitlerowskim;

 • Rowerowy szlak czerwony (PI - 7007 c) - odcinek Piła - Płotki - Zelgniewo i dalej przez Śmiardowo Krajeńskie do Górki Klasztornej k. Łobżenicy.

 • Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa „SMOK" - przez teren gminy przebiega fragment ścieżki. Wycieczka tym odcinkiem pozwala zaobserwować nietypowe zjawiska hydrologiczne takie jak: okresowy staw, łożysko okresowej rzeki i przyrodnicze, związane z funkcjonowaniem lasu (np. drzewostan dwupiętrowy).

Piechurom oferujemy dwa oznaczone szlaki piesze:

 • Pieszy szlak niebieski (WK - 3515n) - Piła (dworzec PKP) - Płotki - Jeziorki - Kaczory. Długość całego szlaku 23 km. W Jeziorkach mijamy urokliwe jez. Jeziorki o pow. 7,2 ha. Akwen ten słynie z zasobnych ryb, dlatego warto na pieszą wyprawę zabrać ze sobą wędkę i w Jeziorkach zaplanować sobie postój. Wymaganą opłatę można uiścić na miejscu. Nieco dalej za jeziorem, jeszcze przed krajową 10, po lewej stronie - stara dzwonnica z czerwonej cegły, postawiona w 1912 r. przez p. Górala na pamiątkę wyświęcenia na księży jego dwóch braci. Ongiś wisiały na niej dwa dzwony - jeden zaginął podczas pierwszej, a następny w czasie drugiej wojny światowej. Znajdowała się tu również figurka Matki Boskiej z Jezusem, którą w 1939 r. Niemcy wrzucili w otchłań. Przed dzwonnicą stoi pomnik ku czci kaprala Piotra Konieczki - pierwszej ofiary II wojny światowej w Wielkopolsce, ufundowany przez wójta gminy z okazji 70 rocznicy wojny. Przy krajowej 10 można zatrzymać się na nocleg i obiad w Zajeździe „Flanka";

 • Pieszy szlak żółty (WK - 240 y) - Osiek nad Notecią - Białośliwie - Kaczory - Piła Kalina. Odcinek 1 : Kaczory - Kalina - Motylewo - Stobno. Odcinek 2: Osiek nad Notecią - Krostkowo - Białośliwie - Kaczory. 

 

Gmina Kaczory otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień. A oto niektóre z nich: 

 

  • I miejsce w konkursie „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” (2003 r.),

  • wyróżnienie specjalne w konkursie „Działania proekologiczne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „Skanalizowanie całej gminy” (2003 r.)

  • V miejsce w ogólnopolskim rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom (2003 r.),

  • „Złota Setka Samorządów” (2004 r.),

  •  nominacja do tytułu „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP (2004 r.)

  • 47 miejsce w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Struktualnych” (2005 r.),

  • nagroda w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego” (2006 r.),

  • nominacja do tytułu HIT’2006 za inwestycje zrealizowane w ostatnim 15-leciu oraz modelowe rozwiązania organizacji oświaty na terenie gminy Kaczory  (2007 r.),

  • 11 miejsce w II edycji konkursu „Teraz Polska” pod patronatem Prezydenta RP (2009 r.),

  • wyróżnienie „Inwestor na medal” w XIV edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” za budowę Krytej Pływalni w Kaczorach (2013 r.),

  • tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2015„ przyznany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w XIV edycji konkursu „Gmina Fair Play 2015 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” (2015 r.),

  • tytuł „Lider Rozwoju Regionalnego 2015” przyznany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości (2015 r.).

  •  tytuł „HIT’2015 za dynamikę działań w zakresie wielofunkcyjności gminy Kaczory w latach 1990-2015 (2016 r.)

  • 70. miejsce w Złotej Setce Gmin Wiejskich w rankingu Związku Powiatów Polskich (2016 r.)

  • certyfikat „Przyjazna Polska 2016„ w kategorii dobre miejsce zamieszkania, przyznany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w III edycji programu „Przyjazna Polska” (2016 r.)

  • tytuł „Lider Segregacji 2015” przyznany przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za najlepszy wynik osiągnięty w segregacji odpadów komunalnych (2016 r.)

  • tytuł kryształowy HIT Regionu’2016 za działania na rzecz budowy wizerunku gminy w różnych obszarach społeczno-gospodarczych (2017 r.)

 

Urząd Gminy w Kaczorach

 

Turniej wsi w Kaczorach

 

Jezioro Kopcze w Kaczorach

 

Kaczory z lotu ptaka

 


Kościół pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej              

                  

                                           

Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady w
Kaczorach

 

 

Obiekt szkolny w Kaczorach
(szkoła
podstawowa i gimnazjum)

 


Orkiestra dęta w Kaczorach
 

 

Pałac w Krzewinie

 

Szkoła Podstawowa w Dziembowie

 

 

Wielka Gala Jeździecka w Dziembowku

 

Zespół "Sonata"

 


Bieg uliczny "Kaczorska 10"

 


Jezioro"Jeziorki"

 


Kościół pw. św. Małgorzaty P.M. i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie

 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie 

 


Osiedle Przylesie w Kaczorach


 


Pomnik Ofiar Gór Morzewskich

 


Sala gimnastyczna w Śmiłowie

 


Kaczory z lotu ptaka

Dolina Noteci - widok z Góry Rzadkowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a